Genel Sunum ve Açıklamalar Standardı - Anket

Sayın Katılımcı,
Bu anket, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Muhasebe-Finansman Doktora Programı kapsamında, Prof. Dr. Serap YANIK danışmanlığında yürütülen "Kapsamlı Gelirler Tablosunun Niteliği" başlıklı doktora tezi kapsamında hazırlanmıştır.

Bu araştırmada TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu Standardı'nın yerini alması beklenen Genel Sunum ve Açıklamalar Standardı'na İlişkin Taslak Metin'deki gelir tablosuna yönelik düzenlemelerin, finansal tablo kullanıcılarının işletme performansına yönelik değerlendirmelerine etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır.

Yaklaşık 10 dakikanızı ayırıp dolduracağınız bu anketle tez çalışmama çok önemli bir katkı sağlamış olacaksınız. Anketle ilgili üniversite etik komisyonundan izin alınmıştır. Araştırmaya katılmak tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. Araştırmanın herhangi bir aşamasında çalışmadan çıkma hakkına sahipsiniz. Araştırmadan elde edilecek bilgiler araştırma amacının dışında kullanılmayacak ve bilgileriniz gizli tutulacaktır. Vermiş olduğunuz cevaplar üçüncü kişilerle paylaşılmayacak olup sadece yürütülen tezin sonuçlanabilmesi adına, bilimsel amaçla kullanılacaktır.

Kıymetli vaktinizi ayırdığınız ve katkı sunduğunuz için çok teşekkür ederim.